Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Noordeinde 89: aanleggen tweede uitweg bij woning (23-02-2021, zaaknr. 2020312100, publicatie besluit: 26-02-2021).

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.