Met tussen haakjes de datum van verzending:

  • Koningin Wilhelminaplein 12: vestigen pizzeria (04-05-2021, zaaknr. 2021031986, datum besluit: 06-05-2021);