De avondklok heeft ook gevolgen voor mantelzorgers. Woont degene voor wie u zorgt niet bij u in huis? En heeft uw naaste tussen 21.00 en 4.30 uur mantelzorg nodig die u niet kunt verschuiven naar een moment voor of na de avondklok? Dan mag u hiervoor op pad. Wel is het noodzakelijk dat u dan een speciaal formulier bij u heeft: Eigen verklaring avondklok(externe link).

In dit bericht leest u:

  • Voor wie dit formulier bedoeld is
  • Waar u dit formulier kunt vinden
  • Hoe u dit formulier invult en wat u er mee moet doen

Voor wie is dit formulier bedoeld?

Dit formulier is voor inwoners die hulp bieden aan iemand. Niet omdat u een hulpverlenend beroep heeft, maar omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren. Dit soort hulp heet ‘mantelzorg.’ De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn. Zoals een huishouden voeren.

Wat moet u doen om tijdens de avondklok toch mantelzorg te kunnen verlenen?

Zorg dat u, als u tussen 21:00 en 4:30 de straat op moet om mantelzorg te verlenen de Eigen verklaring avondklok(externe link) bij u heeft. Ga alleen de straat op als het echt niet mogelijk om deze zorg op een ander tijdstip te verlenen. Een handhaver kan u onderweg om uw identiteitsbewijs en de Eigen verklaring avondklok vragen.

Hoe moet ik dit formulier invullen als mantelzorger

  • Download het formulier Eigen verklaring avondklok(externe link). U kunt ook een formulier ophalen (zonder afspraak) bij de balie van het gemeentehuis.
  • Vul uw gegevens in.
  • Geeft aan vanaf en tot en met welke datum u tussen 21.00 uur en 4.30 uur buiten moet zijn.
  • Vink het vakje ‘Iemand anders heeft dringend mijn hulp nodig’ aan.
  • Vul bij toelichting in: Vanwege noodzakelijke en onuitstelbare mantelzorg.
  • Neem het formulier uitgeprint of digitaal mee wanneer u tijdens de avondklok voor de mantelzorg de straat op moet.
  • Zorgt u voor meerdere mensen? Vul dan voor elke zorgvrager een aparte verklaring in.

Vul de verklaring naar waarheid in en gebruik deze alleen als er sprake is van noodzakelijke mantelzorg tijdens de uren waarin de avondklok geldt. De verklaring kan alleen gebruikt worden als bewijs om tijdens avondklokuren op straat te zijn.

Vragen?

Meer informatie over de avondklok vindt u op de website van de rijksoverheid(externe link).

Bij vragen of behoefte aan advies over je eigen situatie kunt u bellen, mailen of appen met: