De provincie Zuid-Holland gaat opnieuw werkzaamheden uitvoeren aan de hefbrug Boskoop. In het eerste weekend van mei 2020 worden de rechthoudkabels vervangen die ervoor zorgen dat de brug tijdens het bewegen niet scheef gaat hangen.

Eind vorig jaar waren er al werkzaamheden om de hefbrug Boskoop weer constructief veilig te maken. De provincie maakte toen ook bekend dat er in 2020 nog meer werkzaamheden nodig zijn tot het planmatig onderhoud in 2024. In overleg met onder meer ondernemers, belangenorganisaties en de gemeente is een planning gemaakt om de overlast zoveel te beperken.

Door de werkzaamheden aan de rechthoudkabels op 2 en 3 mei is de brug niet te gebruiken voor het weg- en vaarverkeer. In die periode geldt voor het gemotoriseerde verkeer een omleiding. Voor fietsers en voetgangers ligt er tijdens het weekend een pontonbrug aan de zuidzijde van de hefbrug tussen de Barendstraat en de Loswal (aan de kant van de N207). De ponton is zo ingericht dat gebruikers genoeg afstand van elkaar kunnen houden. Op die manier wordt rekening gehouden met de maatregelen vanuit de Rijksoverheid. 

Werk tijdens zomerperiode

De meeste aanvullende werkzaamheden zijn vanaf 12 juli tot en met 8 augustus 2020. In die periode worden de bestaande kooiladders vervangen en worden veiligheidshekjes geplaatst. Ook de hijs- en neerhaalkabels worden vernieuwd en er wordt op een aantal plekken een beschermende laag aangebracht tegen roest.

De brug wordt vanaf 12 juli t/m 8 augustus helemaal afgesloten voor het wegverkeer. Voor fietsers en voetgangers ligt er een pontonbrug. In het weekend van 18 en 19 juli kan er niet gevaren worden bij de hefbrug. Daarvoor en daarna wordt de hefbrug in bloktijden bediend. Tussen welke tijdstippen een doorvaart mogelijk is, wordt afgestemd met de bedientijden van de spoorbruggen in Gouda. Op de webpagina is meer informatie te vinden over de planning, hinder en werkzaamheden tijdens de zomerperiode.