Geocaching is een snelgroeiende recreatieve activiteit in Nederland, waarbij met een GPS-ontvanger aan de hand van geografische coördinaten wordt gezocht naar een ‘schat’ (een geocache). Een cache is gewoonlijk een waterdichte doos, voorzien van een logboek en ruil-items. Ook in de gemeente Waddinxveen worden steeds meer geocaches geplaatst, gezocht en gevonden.

De gemeente Waddinxveen maakt het graag mogelijk om aan geocaching te doen, maar wil voorkomen dat er overlast en onveilige situaties ontstaan in het openbare gebied, wijken of de natuur. De gemeente Waddinxveen heeft daarom een aantal voorwaarden opgesteld waar u zich aan moet houden.

Hoe werkt het?

U mag een cache plaatsen op gemeentelijk terrein als dat gebeurt volgens de richtlijnen die staan op de website van Geocaching Nederland en de volgende aanvullende voorwaarden van de gemeente Waddinxveen:

  • Caches mogen niet op of aan gemeentelijke bomen geplaatst worden zonder vergunning.
  • De gemeente Waddinxveen houdt bij het uitvoeren van haar taken geen rekening met de aanwezigheid van de cache. De gemeente kan en mag een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.
  • Plaatsing mag geen schade of hinder veroorzaken in de natuur of aan gemeentelijke eigendommen.
  • De locatie van de cache is te bereiken via de openbare weg of openbare paden.
  • Een cache mag geen nadelig effect hebben op de verkeersveiligheid, de bruikbaarheid van de openbare weg of een storend effect voor het stadsbeeld van de gemeente Waddinxveen zijn.
  • Er mag niet met gereedschap diep (< 20 cm) in gemeentegrond worden gegraven.
  • Een particulier terrein waarop gebouwen staan en waarin mensen verblijven (zoals een woning, school of bedrijf) mag geen overlast hebben van het geocaching.
  • De persoon die de cache aanbrengt, is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar cache. Met de plaatsing van een cache ontziet de eigenaar de gemeente Waddinxveen van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache kan ontstaan.

Wat moet ik doen?

U doet melding bij de gemeente als u een geocache wil plaatsen op gemeentelijke terrein.

Meer informatie

Meer informatie over geocaching vindt u op www.geocaching.nl en/of www.geocaching.com

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?