Geocaching is een populair spel dat in de buitenlucht gespeeld wordt. Spelers zoeken naar schatten (‘geocaches’) die verstopt zijn in de openbare ruimte. Dat doen ze met behulp van coördinaten.

In deze gemeente mag je geocaches in de openbare ruimte plaatsen. Hiervoor heb je wel toestemming van de gemeente nodig. Ook gelden een aantal regels.

Direct regelen

U doet melding bij de gemeente als u een geocache wil plaatsen op gemeentelijke terrein.

Hoe werkt het?

Wat moet ik doen?

Wanneer je toestemming krijgt voor het plaatsen van een geocache, zijn deze regels van kracht:

 • Houd je aan de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening).
 • Houd eigendommen van de gemeente heel. Let op, dat zijn ook bomen, beplantingen en wortels daarvan.
 • Plaats de geocache maximaal 3 meter van het pad af.
 • Maak geocaches niet aan bomen, lichtmasten, verkeersborden en dergelijke vast.
 • Laat wilde dieren en hun leefomgeving met rust.
 • Omdat er mogelijk ondergrondse kabels en leidingen liggen, mag je niet diep graven (ook niet met gereedschap).
 • Geocaches mogen geen gevaar, schade of hinder opleveren voor anderen.
 • Houd rekening met de verkeersveiligheid en het gebruik van de openbare weg.

Dit zijn de aanvullende regels van de gemeente Waddinxveen:

 • Caches mogen niet op of aan gemeentelijke bomen geplaatst worden zonder vergunning.
 • De gemeente Waddinxveen houdt bij het uitvoeren van haar taken geen rekening met de aanwezigheid van de cache. De gemeente kan en mag een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.
 • Plaatsing mag geen schade of hinder veroorzaken in de natuur of aan gemeentelijke eigendommen.
 • De locatie van de cache is te bereiken via de openbare weg of openbare paden.
 • Een cache mag geen nadelig effect hebben op de verkeersveiligheid, de bruikbaarheid van de openbare weg of een storend effect voor het stadsbeeld van de gemeente Waddinxveen zijn.
 • Er mag niet met gereedschap diep (< 20 cm) in gemeentegrond worden gegraven.
 • Een particulier terrein waarop gebouwen staan en waarin mensen verblijven (zoals een woning, school of bedrijf) mag geen overlast hebben van het geocaching.
 • De persoon die de cache aanbrengt, is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar cache. Met de plaatsing van een cache ontziet de eigenaar de gemeente Waddinxveen van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache kan ontstaan.

Wat heb ik nodig?

Meer informatie over geocaching vindt u op www.geocaching.nl(externe link) en/of www.geocaching.com(externe link)

Tips

Ben je beheerder van een geocache? Dan gelden deze extra regels:

 • Wij geven alleen toestemming voor het deel van de openbare ruimte waar wij eigenaar van zijn. Voor overige delen vraag je toestemming aan de desbetreffende eigenaar.
 • Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden houden we geen rekening met geocaches.
 • Diefstal of beschadiging van de geocache is voor jouw eigen risico.
 • Wij zijn niet aansprakelijk (ook niet tegenover derden) voor situaties die uit het gebruik maken van deze toestemming kunnen ontstaan.
 • Wij hebben het recht om de toestemming voor de geocache in te trekken. Als we dat doen, moet je de geocaches binnen twee weken verwijderen. Voor zover nodig breng je de locatie in zijn oorspronkelijke staat terug.