Op 20 januari 2021 stelde de gemeenteraad van Waddinxveen de verordening Sociaal Domein “Samenredzaam” vast. In deze verordening staan de regels van de gemeente Waddinxveen voor het sociaal domein. Het sociaal domein gaat over de onderwerpen werken en participeren, uitkeringen, schuldhulpverlening, gezond en veilig opgroeien, vervoer naar school en wonen in een veilige en gezonde omgeving. In de nieuwe verordening staat de hulpvraag van de inwoner centraal. Ook is de tekst in begrijpelijke taal geschreven. De verordening gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2021.

De nieuwe verordening sluit nog beter aan bij de manier van werken in het sociaal domein

In het sociaal domein wordt integraal gewerkt. Met als vertrekpunt dat de hulpvraag van de inwoner centraal staat. En dat er met alle partners samengewerkt wordt om de inwoner verder te helpen. Zo is de verordening niet meer geschreven per wet, maar per onderwerp. Ook is de tekst van de verordening geschreven in begrijpelijke taal.

De verordening werkt mee aan de zelf- en samenredzaamheid van inwoners

Zelfredzaamheid betekent meedoen, initiatief tonen en denken vanuit mogelijkheden. Samenredzaamheid gaat over iets voor elkaar kunnen betekenen. Dat de gemeente vanuit haar verantwoordelijkheid samen optrekt met de inwoner en hem/haar ondersteunt waar dat nodig is. In beide gevallen staat de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner voorop. Het versterken van de zelf- en samenredzaamheid kan terugval voorkomen en heeft een positief effect op de gezondheid en het welzijn van inwoners.

Inwoners die misschien te maken krijgen met veranderingen ontvangen een brief

De nieuwe verordening kan voor veranderingen zorgen, maar het hoeft niet. Bijvoorbeeld voor inwoners die hulp bij het huishouden krijgen en waarbij de hulp opnieuw bepaald moet worden. Of voor inwoners met een persoonsgebonden budget (PGB) die van mantelzorgers hulp bij het huishouden of begeleiding krijgen. Alle inwoners die te maken kúnnen krijgen met een verandering, krijgen binnenkort een brief.

Bekijk de verordening(externe link)