De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas kopen de dienstverlening voor jeugd en maatschappelijke ondersteuning gezamenlijk in. Hiervoor hebben zij overeenkomsten afgesloten met zorgaanbieders. De colleges van de gemeenten hebben besloten om deze overeenkomsten tot en met 2024 voort te zetten.

Zij kiezen hiermee voor de voordelen van een langere samenwerking met aanbieders. Want vertrouwdheid is prettig voor de bestaande cliënten. Ook geeft het meer mogelijkheden om te sturen op kosten. Want binnen de bestaande overeenkomsten wordt alles op alles gezet om verdere stijging van kosten te voorkomen.

Passende zorg en ondersteuning

“Door de overeenkomsten voort te zetten zorgen wij voor rust en duidelijkheid bij de zorgaanbieders en bij onze inwoners die zorg ondersteuning krijgen,” licht wethouder Brigitte Leferink toe. “Binnen de huidige afspraken bekijken we samen met de zorgaanbieders naar mogelijkheden om kosten te beperken en kwaliteit te behouden. Zodat alle inwoners die dat nodig hebben ook in de toekomst passende en betaalbare zorg en ondersteuning kunnen krijgen.” 

Begeleiding, jeugdhulp en jeugdzorgplus

De verlenging gaat over de overeenkomsten voor begeleiding, jeugdhulp en jeugdzorgplus van inwoners. Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer 65 miljoen euro.