Op 11 november 2020 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Waterplan 2021-2025 vastgesteld. 
Elke gemeente moet een gemeentelijk rioleringsplan hebben. Dit staat in de wet Milieubeheer. 

Wat staat er in het gemeentelijk Waterplan?

  • Wat doen we de aankomende 5 jaar met het afvalwater, regenwater, grondwater en oppervlaktewater (sloten);
  • Wat zijn onze doelen;
  • Wat kunnen en mogen inwoners van ons verwachten;
  • Wat verwachten wij van inwoners.

Bekijk het Gemeentelijk Waterplan 2021-2025 via het Gemeenteblad   

Wilt u meer weten, bel dan met 140182.