Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over:

  • de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek); 
  • een woonhuis of bedrijf;
  • een buurt of wijk;
  • de gemeente zelf. 

De archieven van de gemeente Waddinxveen zijn ondergebracht bij het Streekarchief Midden-Holland in het gebouw ‘De Chocoladefabriek’ aan Klein Amerika 20 in Gouda.

Vanwege de scheiding van depot en publieksruimte, is het van belang dat u van te voren uw stukken aanvraagt. Zie: http://www.samh.nl/aanvragen-archiefstukken/

Stamboomonderzoek

De gemeente bewaart alleen informatie uit registraties van de gemeente zelf. Daarom kan het zijn dat u informatie voor stamboomonderzoek bij meerdere gemeenten moet zoeken. U kunt dit als volgt doen:

  • U gaat naar de gemeente waar u informatie van wilt.
  • Als sommige gegevens moeten worden opgezocht in het gemeentelijk archief dan kan de gemeente uw aanvraag doorsturen.
  • U kunt ook terecht bij het Nationaal Archief.

Mocht het streekarchief niet over de juiste gegevens beschikken dan kunt u een schriftelijk verzoek richten aan de gemeente Waddinxveen. Dit verzoek moet zo compleet mogelijk zijn. Gezien de wet op de privacy zal het niet altijd mogelijk zijn de gevraagde gegevens te verstrekken.
Voor deze inlichtingen zijn legeskosten verschuldigd.