De gemeente Waddinxveen is op zoek naar een sportformateur. Deze gaat zich bezighouden met het opstellen van een Lokaal Sportakkoord. Daarmee wordt een basis gelegd voor het sportklimaat en sportbeleid in de gemeente Waddinxveen in de komende jaren waarbij zo veel mogelijk Waddinxveners met plezier kunnen sporten en bewegen.

"Het versterken van sport- en cultuuronderwijs door samenwerking van en met betrokken organisaties te bevorderen is een van de ambities van dit college. Sporten bevordert niet alleen de fysieke gezondheid, maar verrijkt ook de eigen sociale omgeving”, zegt wethouder Hannie van der Wal. "Het sportakkoord moet ervoor zorgen dat sport en bewegen steeds meer onderdeel gaat uitmaken van een gezond leven en een gezonde leefstijl. Dit realiseren we samen met sport- en beweegaanbieders uit Waddinxveen."

Ambities

De ambities van het Lokaal Sportakkoord sluiten aan bij de uitgangspunten van het Nationaal Sportakkoord.

  • Inclusief sporten & bewegen;
  • Duurzame sportinfrastructuur;
  • Vitale sport- en beweegaanbieders;
  • Positieve sportcultuur;
  • Vaardig in bewegen;
  • (‘Topsport die inspireert’)

Bij het opstellen van het sportakkoord ziet de gemeente ook ruimte voor andere maatschappelijke thema’s, zoals het Nationaal Preventieakkoord waarin roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik worden aangepakt.

Opdracht vanuit de gemeente

De sportformateur wordt gevraagd om met een Plan van Aanpak te komen waarin in ieder geval aandacht moet worden besteed aan welke partijen hij/zij op welke manier gaat betrekken om te komen tot een sportakkoord. De gemeente heeft hiervoor € 15.000 beschikbaar. Voor de totstandkoming van het sportakkoord haalt de sportformateur informatie op bij de verschillende stakeholders die in Waddinxveen een rol spelen in de sport en op het gebied van gezondheid, zoals sportorganisaties, sociaal domein, de gemeenteraad en de wethouder sport. Het sportakkoord zal eveneens een belangrijke functie hebben bij het op te stellen lokaal gezondheidsbeleid (Nationaal Preventieakkoord). De sportformateur speelt een rol in het samenstellen van een Platform Sport en Bewegen. De sportformateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Plan van Aanpak. Het eindproduct dat de sportformateur oplevert is een lokaal sportakkoord dat draagvlak heeft bij de verschillende stakeholders op sportgebied in Waddinxveen. Het lokaal sportakkoord bevat en haalbare en concrete oplossingen en ideeën op minimaal drie van de meegegeven ambities.

Lokaal Sportakkoord

Het Lokaal Sportakkoord moet 31 december 2019 klaar zijn. Potentiële sportformateurs worden opgeroepen te reageren vóór vrijdag 21 juni. Door het insturen van cv, motivatie en Plan van Aanpak aan de ambtenaar sport op emailadres w.romeijn@waddinxveen.nl kunnen zij meedingen naar de opdracht van de sportformateur.

Voor meer informatie over het Lokaal Sportakkoord Waddinxveen, zie de bijlagen (.pdf) hieronder.