Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen. Gemeente Waddinxveen zet hier het komende jaar op in. De gemeente gaat als onderdeel van haar inkoopopdrachten (aanbestedingen) opdrachtnemers vragen om een percentage van de opdracht in te zetten voor deze kwetsbare groep mensen. Social return on investment (SROI) heet dat. De gemeente doet dit voor een proefperiode tot en met maart 2023.

Social return is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door de regeling geeft gemeente Waddinxveen samen met haar leveranciers en opdrachtnemers werkzoekenden en stagiaires een kans om kennis en werkervaring op te doen. Zo maken zij een betere kans op de arbeidsmarkt. Ook stimuleert de inzet van social return de lokale Waddinxveense economie. 

De uitgangspunten van Social Return zijn te vinden in het beleidsdocument

U vindt dit document op de website officielebekendmakingen.nl(externe link).