Tijdens de raadsvergadering van 11 december 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verhoging van de afvalstoffenheffing. Per 1 januari 2020 verhoogt de gemeente Waddinxveen het vast gedeelte van de afvalstoffenheffing. Deze verhoging is noodzakelijk, omdat de kosten voor het verwerken van afval zijn gestegen.

Het vaste deel van de afvalstoffenheffing wordt per 2020 verhoogd van € 201,56 naar € 268,06 voor een huishouden. Waddinxveense inwoners zijn hun afval veel beter gaan scheiden. Hoe kan het dan dat de kosten voor de verwerking niet dalen maar stijgen? Het afvalbeleid van de gemeente Waddinxveen is niet voor niets ’Afval Scheiden Loont,’ toch? Een hele logische gedachte. Het verwerken van restafval is inderdaad relatief kostbaar, dus minder restafval zou lagere kosten moeten betekenen. Helaas stijgen de kosten dus toch. Hiervoor zijn twee redenen:

  • Marktwerking: de prijzen voor verwerking van huishoudelijke afval zijn gestegen. De verwerkers vragen dus hogere prijzen dan in voorgaande jaren. Tegelijkertijd brengt oud papier en PMD minder op dan voorheen.
  • Stijging van de verbrandingsbelasting: het beleid van het rijk is erop gericht om afval scheiden te bevorderen. Daarvoor legt het rijk verbrandingsbelasting op. Deze belasting wordt geheven over het restafval dat in de verbrandingsoven belandt. Deze belasting is door het rijk meer dan verdubbeld.

Deze ontwikkeling treft alle gemeenten in Nederland. Uit een jaarlijkse steekproef van de Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt dat de afvalstoffenheffing in veel gemeenten al in 2019 is gestegen en dat veel huishoudens in Nederland meer zijn gaan betalen.

Ondanks dat de stijging van de kosten voor de verwerking van afval alle gemeenten treft, kan de hoogte van de afvalstoffenheffing per gemeente verschillen. Dit kan bijvoorbeeld komen door de wijze van inzamelen. Zo wordt PMD in Waddinxveen 1 keer per week ingezameld. Dit is duurder dan bijvoorbeeld 1 keer per maand inzamelen. Het zorgt er wel voor dat inwoners hun PMD niet te lang thuis hoeven te bewaren. Tot slot zijn alle gemeenten vrij om te bepalen welk deel van de kosten voor de inzameling en verwerking van afval worden doorberekend in de afvalstoffenheffing en wat er uit de algemene middelen van de gemeente wordt betaald.

Uw variabele gedeelte houdt u zo laag mogelijk door zo goed mogelijk afval te scheiden zodat er zo min mogelijk restafval overblijft.

In februari 2020 ontvangt u uw gecombineerde aanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De afvalstoffenheffing is hier in verwerkt.