Wethouder Van der Wal en de heer De Wit schudden elkaar de hand.

Op vrijdag 8 november 2019 zetten wethouder Hannie van der Wal en de heer Frank de Wit hun handtekening onder de afspraken over de nieuwbouw van het Coenecoop College. Deze afspraken staan in de "bouwrealisatie-overeenkomst vervangende nieuwbouw Coenecoop College". De overeenkomst gaat over de grenzen en projectafspraken tussen de gemeente en het schoolbestuur. De ondertekening gebeurde in het Coenecoop College. 

Op 20 februari 2019 heeft de gemeenteraad van Waddinxveen besloten om mee te werken aan vervangende nieuwbouw voor het Coenecoop College in Waddinxveen. Om de nieuwbouwplannen te kunnen uitvoeren, is het nodig om daar afspraken over te maken tussen de gemeente en het schoolbestuur. Deze afspraken worden in een bouwrealisatie-overeenkomst opgeschreven. De afspraken werden vrijdagochtend 8 november ondertekend door wethouder Van der Wal en de heer De Wit, voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Scala College en Coenecoop College. 

Een belangrijke afspraak is dat het schoolbestuur de bouwheer/opdrachtgever is. Ook zijn afspraken gemaakt over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van het schoolbestuur en de gemeente. 

In de gebiedsvisie “Dreef–Oude Dreef” staat de bedoelde plek van de nieuwbouw. Dit is op de hoek Kanaaldijk–Oude Dreef, ongeveer op de plaats van de oude Samenwerkingsschool. Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw geschikt is voor minimaal 950 leerlingen. Volgens de huidige planning wordt het nieuwe gebouw in 2022 in gebruik genomen.