De VAC-Waddinxveen (Vrijwillige AdviesCommissie voor woningbouw en woonomgeving) heeft na 18 jaar een punt gezet achter haar bestaan. Door de verminderde invloed van de gemeente op uitvoering van het bouwproces, wijzigingen in de landelijke organisatie van de VAC en de komst van de Omgevingswet, is het werk van de VAC in de loop van de jaren sterk veranderd. Na een terugblik op de afgelopen jaren, bedankte wethouder Kerssies de VAC namens de gemeente voor de geleverde bijdrage binnen verschillende woningbouwprojecten.

18 jaar lang zette de VAC zich in voor de (toekomstige) inwoners van Waddinxveen

Van meedenken over nieuw woonbeleid tot het toetsen van nieuwbouw- en renovatieplannen, het geven van presentaties over verschillende woonthema’s tot het maken van informatiefolders: met enthousiasme en betrokkenheid waren de vrijwilligers van VAC-Waddinxveen aan de slag. In 2002 is de VAC vanuit de Vrouwenraad opgericht. Vanaf 2004 is de VAC officieel aan de slag gegaan binnen Waddinxveen met als doel op te komen voor de belangen van de gebruiker van de woning en de woonomgeving.