De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.

Direct regelen

logo DigiD

Houd uw DigiD bij de hand

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen en beëindigen


Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.

Hoe werkt het?

Als u liever niet hebt dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. U hebt altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

  • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen;
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • (na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA of uw kerkgenootschap.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciële instellingen

Wat moet ik doen?

  • Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente. Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe.
  • U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens altijd weer stopzetten.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u om geheimhouding hebt gevraagd en u verhuist daarna naar een andere gemeente, hoeft u de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen. 

Meer informatie

Verplichte verstrekking

Uw gegevens worden automatisch doorgestuurd aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instellingen krijgen alle belangrijke wijzigingen van uw persoonsgegevens aangeleverd en baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan die instanties wordt verstrekt. De verstrekking van gegevens voor publiekrechtelijke doeleinden is dus verplicht.

De gemeente verwerkt binnen 5 werkdagen de geheimhouding.

Ook andere organisaties kunnen vragen om gegevens over u uit de BRP aan hen te verstrekken. Het gaat dan om "verplichte derden" (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres willen uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor de kerkgenootschappen in Nederland zorgt voor het bijhouden van de ledenadministratie) en om "vrije derden" (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren). Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein