B&W hebben besloten om de volgende parkeerplaatsen aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken:

De verkeersbesluiten, inclusief situatietekeningen, liggen ter inzage bij de Publieksbalie van 5 augustus t/m 15 september 2020. Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.