B&W hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats te maken op kenteken bij de ingang van Wilgenhorst 1-54. Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening ligt ter inzage van 17 juni t/m 28 juli 2020. Om het besluit in te zien, kunt u bellen met 140182. Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.