Verkeersbesluit bekijken(externe link)

B&W hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren tegenover Prins Bernhardlaan 1 te Waddinxveen. Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, ligt ter inzage bij de Publieksbalie van 9 september tot en met 20 oktober 2020.

Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar aantekenen.