B&W hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te maken op de Mira, tussen Pollux 17 en 19. Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, ligt ter inzage bij de Publieksbalie van 29 april t/m 9 juni 2020. Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.