B&W hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te maken tegenover Alpherwetering 32 en 34. Het verkeersbesluit en situatietekening liggen ter inzage bij de Publieksbalie van 4 september t/m 15 oktober 2019. Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.

Ga direct naar de officiële bekendmaking en overzichtskaart.