Op 4 maart heeft de gedeputeerde van Zuid-Holland, Anne Koning, een bezoek gebracht aan de Noordkade. De wooncrisis in Nederland zorgt ervoor dat de woningmarkt moeilijk bereikbaar is voor de lagere- en middeninkomens. Dit geldt zowel voor koop- als huurwoningen. Als het aan gedeputeerde Anne Koning ligt, wordt er daarom de komende jaren flink bijgebouwd in provincie Zuid-Holland. Hierbij zijn de gemeente en de bouwsector van groot belang. De gemeente Waddinxveen levert een hoge bijdrage aan deze ambities. Toch willen we meer doen, ook op de korte termijn. Het college van B&W zet daarom in op oplossingen om de woningmarkt te beschermen en te verstevigen.  

Gestart met inspiratielocatie flexwoningen 
Op 22 februari heeft de gemeente een flexwoning aan de Noordkade geplaatst. De woning is een voorbeeld van een kleine, zelfstandige woning met een eigen keuken, badkamer en toilet. Flexwoningen zijn duurzaam, circulair en in korte tijd te bouwen. Ze bieden een (tijdelijke) oplossing voor mensen die snel een woning zoeken. Op termijn kan men dan doorstromen naar een reguliere woning. Deze flexwoningen zijn een oplossing om de wooncrisis in Waddinxveen te verlichten. Dit kan de gemeente niet alleen. Dit pakken we daarom samen op met provincie Zuid-Holland, ontwikkelaars, grondeigenaren en de woningbouwcorporatie. 

Start pilot 8 flexwoningen Alberdingk Thymlaan 
Binnenkort start de gemeente Waddinxveen daarom een pilot met 8 flexwoningen aan de Alberdingk Thymlaan. Het college onderzoekt op dit moment nog of deze woningen huur of koop worden. De gemeente Waddinxveen wil binnen 1 jaar het aantal flexwoningen in de gemeente uitbreiden naar 50, op de langere termijn is de ambitie van de gemeente om tenminste 100 flexwoningen in de gemeente Waddinxveen beschikbaar te hebben. Inwoners die interesse hebben in de woningen kunnen de website van de gemeente in de gaten houden, hier zal verder bekend gemaakt worden waar en wanneer ze zich kunnen inschrijven. 

Noordkade is een permanente oplossing 
Naast het bezoek aan de flexwoning kreeg mevrouw Koning ook een rondleiding op de Noordkade.
De gemeente wil het bedrijventerrein aan de Noordkade veranderen in een aantrekkelijk woon-werkgebied. Samen met de eigenaren in het gebied is een stedenbouwkundige visie opgesteld. Hierin staat hoe het gebied er straks gaat uitzien. Er is ruimte voor 1500 nieuwe woningen, waarvan 30% sociale huur en 12% midden huur. Het college heeft met de gedeputeerde hierover gesproken en zij moedigt het plan aan om de bouw van 1500 woningen te realiseren. Met deze gebiedsontwikkeling kunnen de bewoners van de flexwoningen ook uitzicht krijgen op een permanente oplossing.
Anne Koning, gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening: “Goed om te zien en vooral te horen wat de ambities zijn van het college van Waddinxveen. Voor zowel de korte als de lange termijn. De opgave is enorm. Fabrieksmatige bouw kan helpen bij het versnellen van de woningbouw. Goed dat gemeente Waddinxveen hun rol voortvarend oppakt. Want alleen door goede samenwerking bouwen we snel, slim en toekomstbestendig een thuis voor iedereen.”