Voor het gebied gelegen tussen de Dreef en de Oude Dreef, ten zuiden van het centrum Gouweplein, stelt de gemeente een gebiedsvisie op. Deze visie bevat kaders voor toekomstige ontwikkelingen in dit gebied. Zo heeft de gemeenteraad besloten tot nieuwbouw van het Coenecoop College. Over de toekomst van de sporthal De Dreef zal de gemeenteraad nog een besluit nemen.

De gemeente wil de ontwikkelingen in dit gebied effectief, duurzaam en toekomstbestendig uitvoeren. Om die reden wordt nu nagedacht over de wijze waarop het gebied ingericht kan worden met de functies sport, onderwijs en wonen. Het Coenecoop College is vanaf het begin betrokken bij dit proces.

Stedenbouwkundig Bureau Imoss uit Amersfoort heeft in opdracht van de gemeente een concept-gebiedsvisie opgesteld. Tijdens een inloop avond voor betrokkenen op donderdag 27 juni 2019, is informatie verstrekt over de stand van zaken en ideeën voor de invulling van het gebied.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de projectleider Tara van den Ban via telefoonnummer 14 0182 of e-mailadres t.vandenban@waddinxveen.nl .