Op 24 december 2018 is de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Waddinxveen 2018 met bijlagen gepubliceerd. Op 3 december 2019 zijn deze bijlagen aangevuld, geactualiseerd en vastgesteld. \

 

Inwerkingtreding

De aangevulde en geactualiseerde bijlagen vastgesteld op 3 december 2019 vervangen de bijlagen behorende bij de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Waddinxveen 2018. Dit werkt terug tot 3 december 2019.

Inzage

De geactualiseerde Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Waddinxveen 2018 kunt u inzien via www.officielebekendmakingen.nl