Op vrijdag 24 april heeft burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis vijf gedecoreerden via een videogesprek gefeliciteerd met hun onderscheiding. 

Het gaat om de volgende personen:

 • De heer G.L. Torenbeek
 • De heer J. van der Neut
 • De heer A.D. Anker
 • Mevrouw B. Rotteveel-de Ruiter
 • Mevrouw S. Hetyey-van Steeg

De gedecoreerden zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Aangepaste vorm van lintjesregen 

Dit jaar vond de lintjesregen vanwege het coronavirus in aangepaste vorm plaats. Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats kan vinden, komt er één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren, in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

Gegevens van de gedecoreerden

De heer G.L. Torenbeek

Decorandus (83) is tot zijn vervroegde pensionering in 1994 werkzaam geweest als coördinator technische dienst bij Siemens te Den Haag. Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1974 – 1996
  vrijwilliger bij en voorzitter (1987-1996) van de Waddinxveense Schaakvereniging. Betrokkene fungeerde als jeugdleider (1974-1996), wedstrijdleider (periode onbekend) en was redacteur van het clubblad (1983-1991).
 • 1990 – 1994
  raadslid van de gemeente Waddinxveen
 • 1995 – 2006
  lid van de raadsadviescommissie Ouderen Platform Waddinxveen en woonde veel vergaderingen bij.
 • 1995 – 2008
  lid van de commissie marktzaken Waddinxveen. Betrokkene onderhield het contact met de marktkooplieden en de betreffende gemeenteambtenaar.
 • 1995 – 2017
  bestuurslid (1995-2006) en voorzitter (2007-2017) van de ANBO, afdeling Waddinxveen e.o. Betrokkene zette zich met name als voorzitter in voor het halfjaarlijkse driebondenoverleg tussen de lokale afdelingen van de PCOB, KBO en ANBO. Daarnaast organiseerde hij mede de ouderenmanifestatiedag en de uitstapjes naar musea. Voors nam hij deel aan het jaarlijkse regionale overleg en het landelijke congres.
 • 1996 – 2006
  voorzitter van het Platform Gehandicapten en Consument Midden-Holland. Betrokkene zette zich in voor de verbetering van de patiëntenzorg d.m.v. het bieden van een platform voor de patiëntenorganisaties. Hij stuurde de projectmedewerkers aan om de problemen op te lossen en de eerstelijnszorg te controleren.
 • 1998 – 2006
  secretaris en vicevoorzitter Landelijke Organisatie Regionale Platforms. Betrokkene behartigde de belangen, ondersteunde bij eventuele problemen en had een adviserende rol bij het Lorep (Landelijke Organisatie Regionale Platforms).
 • 1998 – 2006
  voorzitter van de gezamenlijke provinciale patiëntenplatforms
 • 2013 en 2015 - heden
  bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Seniorenraad Waddinxveen. De stichting behartigt de belangen van de oudere inwoners. Betrokkene organiseerde mede het jubileumfeest (2013), adviseert het gemeentebestuur en geeft workshops en voorlichtingsbijeenkomsten.

De heer J. van der Neut

Decorandus (82), tot zijn pensionering in 2002 werkzaam geweest als administratief medewerker RBOI-Rotterdam (adviesbureau voor ruimtelijk beleid), ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1958 – mei 2019
  vrijwilliger bij en bestuurslid (1960-1995) van de voetbalvereniging Be Fair te Waddinxveen. Betrokkene fungeerde/fungeert als oprichter van de jeugdcommissie (1958-1960), jeugdleider (1960-1979), voorzitter PR-commissie (1980-1991), eindredacteur van het clubblad (1983-1990), voorzitter sponsorcommissie (1990-1995) en is thans lid geweest van de ontvangstcommissie scheidsrechters en tegenstanders (1995-2019). 
 • 1996 – heden
  vrijwilliger bij de Immanuëlkerk te Waddinxveen. Betrokkene bezorgt de kerkkrant en legt huisbezoeken af.
 • 2000- heden
  vrijwilliger bij de ouderenbibliotheek van Palet Welzijn te Waddinxveen. Betrokkene geeft leiding aan het vrijwilligersteam.


De heer A.D. Anker

Decorandus (76), voorheen werkzaam geweest als kraanmachinist bij Van Vliet Bedrijven te Waddinxveen, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1994 – heden
  vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Nederland te Gouda. Betrokkene fungeert als tuinman en hulpkosten.
 • 1994 – heden
  vrijwilliger bij de Graaf Jan van Nassauschool te Gouda. Betrokkene verricht klus-, onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden.
 • 1994 – 2019
  vrijwilliger bij het Woonzorgcentrum Huize Winterdijk te Gouda. Betrokkene voerde klussen uit voor het huis en de bewoners.

Mevrouw B. Rotteveel-de Ruiter

Decoranda (73), ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1989 – heden
  vrijwilliger bij zorgcentrum Souburgh. Betrokkene fungeert als activiteitenbegeleidster. Daarnaast zet zij zich in in het restaurant en verzorgt zij de koffieronde.
 • 1995 – heden
  vrijwilliger bij het Rode Kruis. Betrokkene ondersteunt bij de afdeling handwerken waarvan de opbrengst ten behoeve van de organisatie komt. Tevens verricht zij handwerk ten behoeve van de Stichting Dorcos en de Stichting Kinderhulp Roemenië.
 • 1998 – 2017
  vrijwilliger bij de protestante wijkgemeente Waddinxveen. Betrokkene verrichtte hand- en spandiensten en ondersteunde bij de rommelmarkt en de seniorenreis.

Mevrouw S. Hetyey-van Steeg

Decoranda (57), ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 2003 – heden
  medeoprichter, voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting Care for Family te Waddinxveen. De stichting bestaat thans uit een voedselbank, een tweedehands kledingwinkel, een inloophuis en een kapsalon. Betrokkene stuurt de vrijwilligers, stagiaires en reclassanten aan. Daarnaast onderhoudt zij het contact met overheden, ondernemingen en charitatieve organisaties om fondsen en hulpgoederen in te zamelen. Betrokkene stimuleert de hulpbehoevenden om zelfredzaam te worden en biedt hen hiervoor praktische handvatten aan.
 • 2017 – heden
  vrijwilliger bij de hospice van Steunpunt Midden Holland te Gouda. Betrokkene ondersteunde de cliënten en hun naasten. Thans ondersteunt zij de vrijwilligers.
 • Daarnaast was betrokkene lid van het Armoedeplatform Waddinxveen en is zij mantelzorger/ ondersteuner voor kennissen. Voorts was zij lid van de steunfractie van de Protestantse Combinatie Waddinxveen.