In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

 • u een horecabedrijf wilt starten of overnemen;
 • u uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing;
 • de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert;
 • uw horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt;
 • u een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden;
 • u met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren.

Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een:

 • Café-bar
 • Discotheek
 • Shoarmazaak
 • Café-restaurant
 • Lunchroom
 • Restaurant met afhaalcounter
 • Sportinstelling
 • Cafetaria
 • Hotel
 • Dansschool
 • IJssalon
 • Sociëteit
 • Zalencentrum (verhuur)

Bij een aanvraag om vergunning moet u ook het vragenformulier vergunningen op grond van de wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) invullen.

Wat kost het?

De legeskosten (tarief 2019) bedragen voor:

 • exploitatievergunning (art. 2:28 van de APV) € 375,--

Hoe werkt het?

Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. U dient een Verklaring omtrent gedrag (VOG) in te dienen die minder dan 3 maanden geleden is afgegeven. De leidinggevende moet gedurende de openingstijden in het horecapand aanwezig zijn. (De leidinggevenden mogen niet onder curatele staan en/of uit het ouderlijk gezag of voogdij ontzet zijn.)
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt.
 • Het bestemmingsplan geeft aan dat er horecabedrijven in het gebied mogen zijn.
 • U dient een ingevuld Bibob-formulier in te dienen. Hiermee wordt beoordeelt of er een kans is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

De volgende zaken moet u regelen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland te Gouda, tel 088-5450000:

 • Bij een vestiging of verbouwing moet u  bij de Omgevingsdienst Midden-Holland een omgevingsvergunning aanvragen.
 • Het voeren van reclame is aan regelgeving gebonden. Informatie hierover kunt u bij de Omgevingsdienst Midden-Holland opvragen.
 • De meeste horecabedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Hiervoor geldt een meldingsplicht. Deze melding doet u eveneens bij de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Wat heb ik nodig?

 • Een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw horecabedrijf bedoeld is.
 • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand.
 • Een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de verschillende ruimten en de grenzen van het terrein.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een ingevuld Bibob-formulier.
 • Een verklaring omtrent gedrag van de houder en leidinggevenden die uiterlijk 3 maanden voor de datum waarop de vergunningaanvraag is ingediend, is afgegeven.

Bibob-formulier (PDF)

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein