De gemeente stelt de executieverkoop van het pand aan de Staringlaan 19-21, die gepland stond op 7 oktober, uit. Aanleiding hiervoor is een brief die de gemeente vorige week van de rechtbank Den Haag heeft ontvangen. In die brief staat dat de eigenaar van het pand op 28 augustus beroep heeft ingediend tegen het besluit dat hij een dwangsom van € 300.000,- moet betalen. Voor het indienen van beroep had de eigenaar de tijd tot 3 september. De rechtbank zal het beroep gaan behandelen omdat de eigenaar zijn beroepschrift op tijd heeft ingediend. “Zorgvuldigheid komt op de eerste plaats.” aldus burgemeester Nieuwenhuis. “We zullen daarom eerst de uitkomst van de beroepsprocedure afwachten. Pas daarna bepalen we onze vervolgstappen.” De eigenaar van het pand heeft hekken om het leegstaande pand heen gezet. Ook is er nu cameratoezicht.

Achtergrond

Vanaf het moment dat de gemeente wist dat er asbest in het leegstaande pand aan de Staringlaan was, heeft de gemeente diverse handhavingsacties uitgevoerd. Doel van de acties was het afsluiten van het pand om te voorkomen dat mensen met asbest in aanraking konden komen en dat er onveilige situaties konden ontstaan. Dit bleek niet voldoende te zijn. De gemeente droeg daarom de eigenaar van het pand in oktober 2018 op om het asbest in het pand te verwijderen. Als hij dit niet deed, moest de eigenaar een dwangsom van € 300.000,- betalen. De eigenaar van het pand gaf geen gehoor aan de opdracht van de gemeente. Ook vervolgstappen hadden geen resultaat. Daarom besloot de gemeente tot executieverkoop. Vanwege het indienen van het beroep door de eigenaar, is de executieverkoop nu uitgesteld.