Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Wat kost het?

Legeskosten (tarief 2019) bedragen voor een vergunning voor:

 • melding klein evenement: kosteloos
 • een klein evenement (wijk-, straat-, buurtfeest )  : € 59,00
 • een middelgroot evenement (tot 200 bezoekers, deelnemers of toeschouwers):  € 161,00
 • een groot evenement (meer dan 200 bezoekers, deelnemers of toeschouwers) risicoklasse A:  € 161,00
 • een groot evenement (meer dan 200 bezoekers, deelnemers of toeschouwers), risicoklasse B: €  321,00
 • evenement met verhoogd risico, risicoklasse C (als zodanig aangemerkt door de burgemeester): €  696,00

 Sinds 2019 worden er geen legeskosten in rekening gebracht voor evenementen die georganiseerd worden door verenigingen en non-profitinstellingen.

Direct regelen

Vul onderstaande checklist evenementen in.

Aan het eind van de checklist leest u of u een vergunning voor uw evenement moet aanvragen of dat u kunt volstaan met een melding.
Het aanvraagformulier voor een vergunning kunt u downloaden (word-document). Het volledig ingevulde formulier moet u indienen bij de gemeente.

Het meldingsformulier is volledig digitaal. 

 • Particulieren moeten inloggen met DigiD.
 • Bedrijven (organisaties) moeten inloggen met eHerkenning.

logo DigiD  logo eHerkenning

Doe meteen de vergunningcheck

Vraag de evenementenvergunning aan

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen;
 • een bepaalde begin- en eindtijd;
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
 • geen grote voorwerpen plaatsen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning voor een groot evenement aan bij de gemeente. Doe dit ongeveer 12 weken van tevoren.

Ook de melding van een klein evenement doet u bij de gemeente. Doe dit ongeveer 6 weken van tevoren.

Ga daarvoor naar Direct regelen.

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

Bij het aanvraagformulier dient u de volgende bijlagen te voegen:

 • Een volledig programmaoverzicht met daarop aangegeven de begin- en eindtijden en locatie van ieder evenement op zich
 • Een ingetekende plattegrond van het evenemententerrein waarop alle objecten (podia, kramen, attracties) die u wilt plaatsen duidelijk zijn aangegeven. Ook moet de locatie van de EHBO en de vluchtroutes hierop staan.
 • Indien het evenement in een gebouw plaatsvindt dient eveneens op de plattegrond aangegeven te worden
  • De armaturen van nood- en transparantverlichting (aangeven welke soort installaties aanwezig zijn)
  • De (nood)uitgang(en) en breedten
  • Vluchtroute
  • Een opstellings-/stoelenplan
  • Blusvoorzieningen (plaats, aantal en type aangeven)
 • Een veiligheidsplan
 • Een ontruimingsplan
 • Een kwaliteitsverklaring van het toe te passen tentdoek van de te plaatsen feesttenten e.d
 • Technische gegevens van te plaatsen aggregaten
 • Constructietekeningen van te plaatsen podia en/of tribunes
 • Een post- en takenplan en een verzamellijst met namen van verkeersregelaars
 • Communicatieverbindingsschema
 • Bewakingsschema
 • Een lijst met namen en telefoonnummers van contactpersonen tijdens het evenement in geval van calamiteiten

U kunt een vergunningcheck doen op onze website om te zien of u een vergunning aan moet vragen of een melding moet doen. De formulieren zijn gekoppeld aan de checklist.

Tips

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein