Ik ben Ton Vreeburg, sinds ruim 30 jaar woonachtig in Waddinxveen. Ik heb mijzelf aangemeld als klimaatburgemeester omdat ik vind dat we de wereld en onze leefomgeving voor onze kinderen en kleinkinderen beter achter moeten laten dan we nu doen. We verbruiken teveel energie en grondstoffen.

Op mijn eigen huis heb ik 4 jaar geleden zonnepanelen geïnstalleerd die genoeg opleveren om mijn jaarlijkse verbruik te dekken. Ik bespaar hiermee op de uitstoot van ­CO2. Wij hebben de verwarming lager gezet en proberen ons verbruik van gas zo laag mogelijk te houden. Door het duurzaam scheiden van afvalstromen proberen we ons ecologische footprint te verkleinen. Ook help ik bedrijven en verenigingen van eigenaren in flatgebouwen bij het investeren in zonnepanelen en maatregelen om energie te besparen. 

Ik wil de bewoners van Waddinxveen bewuster maken van de eigen mogelijkheden om energie te besparen en duurzamer om te gaan met de eigen leefomgeving. Op vrijdag 4 november sta ik samen met medewerkers van de Energiebespaarbus op de markt in het centrum om bewoners te informeren over de mogelijkheden om energie te besparen en duurzaam om te gaan met grondstoffen.