Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. In de Erfgoedwet zijn bestaande wetten en regelingen gebundeld. Ook staan er regels om belangrijk cultureel erfgoed beter te beschermen en te behouden. De huidige verordening van 2015 is geactualiseerd. Dit betekent ook dat de huidige monumentencommissie vervangen wordt door een erfgoedcommissie. Hierin voorziet de verordening erfgoedcommissie. De raad heeft op 12 december 2019 de Erfgoedverordening Waddinxveen 2019 en de Verordening Erfgoedcommissie Waddinxveen 2019 vastgesteld. Beiden treden een dag na publicatie op officielebekendmakingen.nl in werking.

Ga direct naar de Erfgoedverordening Waddinxveen 2019

Ga direct naar de Verordening Erfgoedcommissie Waddinxveen 2019