Tijdens de grote brand dinsdagavond 11 juni in een bedrijfspand aan de Staringlaan kunnen in de omgeving van de Da Costaweg en de C. Huygenslaan as- en roetdeeltjes zijn neergekomen. Volgens metingen van de brandweer zijn er geen alarmerende waarden gemeten.

Er liggen verbrandingsresten en roetdeeltjes in mijn tuin; wat moet ik doen?

Verbrande brokstukken bevatten vrijwel altijd schadelijke stoffen. De verwachting is dat de blootstelling aan deze brokstukken (via de huid, via de mond of via inademing) gering is. Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen op om zoveel mogelijk blootstelling te voorkomen bij het verwijderen van de verbrandingsresten en roetdeeltjes.

  • Zichtbare brokstukken kunnen verwijderd worden door ze met handschoenen op te pakken en in te leveren als klein chemisch afval (KCA) bij het afvalbrengstation van de gemeente Waddinxveen.
  • Zichtbare roetdeeltjes op auto’s, tuinmeubilair etc. kunnen worden afgewassen met warm water en zeep.
  • Gras kan worden gemaaid. Het gemaaide gras kan worden verzameld en afgevoerd als normaal afval.
  • Kinderen doen vaak hun (vieze) handen of (vieze) dingen in hun mond. Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken. Geadviseerd wordt om de plekken waar kinderen spelen te inspecteren op de aanwezigheid van brokstukken en roet. Als dit aanwezig is, dan dient dit te worden verwijderd.

Mijn kinderen willen graag buitenspelen. Kan dat?

Wij adviseren u om wel de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:

  • Het is verstandig om de speelplekken goed te inspecteren. Roetneerslag op speeltoestellen kan met warm water en zeep worden verwijderd.
  • Grasveldjes, waar gespeeld wordt, kunnen worden gemaaid.
  • Ook kunt u bij zichtbare roetvervuiling de toplaag van het zand in de zandbak verwijderen en vervangen voor schoon zand.