Inwoners van Waddinxveen kunnen voor oud en nieuw in hun buurt een vrijwillig vuurwerkvrije zone aanvragen. Dit betekent dat tijdens de jaarwisseling in dat gebied geen vuurwerk afgestoken mag worden. Wilt u een vrijwillige vuurwerkvrije zone aanvragen? Vul voor 4 december 2022 het aanvraagformulier in. Later in december publiceren wij een overzicht van alle vuurwerkvrije zones in Waddinxveen.

Wat is een vrijwillig vuurwerkvrije zone?

In een vrijwillig vuurwerkvrije zone mag geen vuurwerk worden afgestoken op oudejaarsdag 18:00 uur tot nieuwjaarsnacht 02:00 uur. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het aanspreken van anderen bij het niet vuurwerkvrij houden van de zone. De politie en boa’s treden alleen op bij onveilige situaties. 

Een vrijwillig vuurwerkvrije zone vraagt u zo aan

U vraagt een vrijwillig vuurwerkvrije zone aan voor uw straat, buurt of om een park of plein heen. Het gebied waarvoor u de vrijwillige vuurwerkzone aanvraagt moet minimaal 125 bij 125 meter zijn. Minstens 75% van de huishoudens van het gebied moet het eens zijn met het niet afsteken van vuurwerk. U toont dit aan door een handtekeningenlijst van de inwoners mee te sturen.

Vraag de vrijwillig vuurwerkvrije zone voor 4 december aan via het aanvraagformulier.

Wij controleren en beoordelen de aanvragen en vragen om aanvullingen als dat nodig is. Meer informatie over vrijwillige vuurwerkvrije zones en de voorwaarden vindt u op de pagina Vrijwillige vuurwerkvrije zone aanvragen

In december is bekend waar de vrijwillig vuurwerkvrije zones zijn

Het gebied om kinderboerderij Dierendal heen is bijvoorbeeld al een vuurwerkvrije zone. Ook stellen wij posters beschikbaar die inwoners kunnen gebruiken. Zo kan iedereen zien dat het gebied een vrijwillig vuurwerkvrije zone is. 

Een gezellige en veilige jaarwisseling voor héél Waddinxveen

Oud en Nieuw is een jaarlijks terugkerend moment dat bij veel inwoners in het teken staat van gezelligheid en ontmoeting met vrienden en familie. Wat ons betreft is het dit jaar niet anders. Toch kan het voorkomen dat er door vuurwerk sprake is van overlast. Als dat gebeurt, dan kunt u dit melden via Fixi(externe link). Samen maken we er een gezellige en veilige jaarwisseling van.