Op 2 juni heeft de gemeenteraad het Economisch Koersdocument Waddinxveen 2021-2026 vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente samen met ondernemers en het onderwijs de komende jaren de lokale economie wil versterken.

Bekijk het Economisch Koersdocument