Op 2 juni heeft de gemeenteraad het Economisch Koersdocument Waddinxveen 2021-2026 vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente samen met ondernemers en het onderwijs de komende jaren de lokale economie wil versterken. In het document staan 7 actiepunten om dit doel te bereiken.

Bekijk het Economisch Koersdocument 2021-2026

Samenwerking met Kerngroep

Met deze economische koers bouwen wij verder aan de status van Waddinxveen als ondernemend dorp. Het Economisch Koersdocument is gemaakt in samenwerking met een Kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Waddinxveen, het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW), stichting het Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW) en het Coenecoop College. Adviesbureau Blaauwberg heeft de Kerngroep begeleid.

Uitvoering van de 7 actiepunten

Samen met de Kerngroep maken wij een uitvoeringsprogramma. De gemeente spreekt regelmatig met ondernemers (OPW en OFW) en het onderwijs over dit uitvoeringsprogramma. Samen zorgen wij voor de uitvoering.

Wethouder Economie Martijn Kortleven: “Ik vind het mooi dat wij tot een gezamenlijk Koersdocument zijn gekomen. Zo werken wij nu en in de toekomst samen aan een gezond ondernemersklimaat in Waddinxveen".