Ontheffing

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een "ontheffing artikel 35 model C" aanvragen.

Wat kost het?

De legeskosten (tarief 2019) bedragen voor:

 • vergunning art. 3, 1e lid Drank- en Horecawet    € 375,--
 • wijziging van een vergunning als bedoeld in art 30 Drank en Horecawet  (o.a. aanmelden nieuwe leidinggevende)   € 107,--
 • ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet    € 53,--

Hoe werkt het?

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring sociale hygiëne
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden. 

 • huisregels ophangen in kantines
 • cursussen voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)

Zie ook Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (NOCNSF)

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Een aantal zaken moet u regelen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland te Gouda, tel 088-5450000

 • Bij een eventuele vestiging of verbouwing moet u  bij de Omgevingsdienst Midden-Holland een omgevingsvergunning aanvragen.
 • Het voeren van reclame is aan regelgeving gebonden. Informatie hierover kunt u bij de Omgevingsdienst Midden-Holland opvragen.
 • De meeste horecabedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Hiervoor geldt een meldingsplicht. Deze melding moet u eveneens doen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland

Brandveiligheid

Veiligheid in uw (horeca)gelegenheid is erg belangrijk. Een van de onderdelen hiervan wordt geregeld bij de brandweer. Zij moeten in ieder geval uw inrichting op veiligheid beoordelen. Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij de brandweer. U kunt hiervoor bellen naar het telefoonnummer 088-2465000.
 

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)
 • kopie huur-, pacht- of koopovereenkomst

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Meer informatie

Bij een aanvraag om vergunning moet u ook het formulier op grond van de wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) invullen.
 

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein