Jeugdhulp aanvragen

Jeugdhulp is hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen onder de 18 jaar. Bijvoorbeeld bij problemen in het gezin. Of als een kind spijbelt of depressief is. Wilt u gebruikmaken van jeugdhulp? Neem contact op met Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182. Bent u al bekend bij het Sociaal Team? Neemt u dan contact op met uw consulent.

Heeft u al een contactpersoon en wilt u iets wijzigen? U vraagt een wijziging jeugdhulp aan met uw DigiD.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Wijziging jeugdhulp aanvragen

In sommige gevallen is er uitgestelde jeugdzorg voor jongeren tot 23 jaar. Neem contact op met Wadwijzer om te kijken of dit voor u geldt.

Vraagt u voor het eerst Jeugdhulp aan?

Neem dan contact op met Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182. U meldt uw probleem en regelt zelf een oplossing of vraagt mensen in uw omgeving om hulp. Lukt dit niet of is de oplossing niet voldoende? Dan krijgt u een contactpersoon van het Sociaal Team toegewezen.

Bent u vanuit Wadwijzer doorverwezen naar het Sociaal Team?

Dan zijn er mogelijkheden om een maatwerkvoorziening in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB) aan te vragen. Het Sociaal Team maakt een afspraak met u voor een gesprek. Dit gesprek is meestal bij u thuis. Na dit gesprek wordt er een ondersteuningsplan opgesteld. Nadat u akkoord gaat met het ondersteuningsplan worden de afspraken in werking gezet.

Bent u het niet eens met het ondersteuningsplan?

Dan gaat u hier niet mee akkoord. Op het ondersteuningsplan kunt u aantekeningen maken waarmee u niet mee akkoord gaat. Afhankelijk van wat u heeft opgeschreven maakt uw contactpersoon van het Sociaal Team nieuwe afspraken met u.

Zorg in Natura (ZIN)

Als uw kind jeugdhulp krijgt, wordt dit ingekocht bij één van de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. In dit contract staan de voorwaarden en afspraken waar de aanbieder (en de gemeente) zich aan moet houden. Ook zijn betalingsafspraken gemaakt. Heeft u hulp gekregen voor ZIN, dan wordt de hulp voor u financieel automatisch geregeld.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag van de overheid waarmee u zelf uw zorg of hulp betaalt. Alle voorwaarden vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In een persoonlijk plan kunt u motiveren waarom u niet kiest voor maatwerk in de vorm van Zorg in Natura. Uw contactpersoon uit het Sociaal Team besluit aan de hand van de hulpvraag wat passende hulp is. Als u een PGB krijgt wordt de zorgverlener uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt daarna online zien wat uw budget is en wat u daarvan heeft uitgegeven. Voordat de hulp start is het belangrijk goede afspraken met uw zorgverlener te maken, zoals wat te doen bij ziekte en vakantie.

De gemeente stuurt binnen 6 weken, nadat u een melding doet, een ondersteuningsplan naar u toe. Na het ondertekenen van het plan, neemt de gemeente binnen 2 weken een besluit en stuurt dit naar u toe.

Ja, Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als u er niet uitkomt met de hulpverlener van het Sociaal Team, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. De ondersteuning is gratis. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de gemeente.

De vertrouwenspersonen van AKJ zijn bereikbaar via:

  • Telefoonnummer 088 555 10 00 (geen gratis telefoonnummer)
  • Chat (maandag t/m donderdag van 16:00 tot 20:00 uur en vrijdag van 15:00 tot 17:00 uur) 
  • Mail info@akj.nl