Bouwvlak in bestemmingsplan

Wanneer u wilt bouwen in een gebied waar dit volgens het bestemmingsplan niet mag, dien dan eerst een vooroverleg in bij de ODMH. In het Omgevingsloket vraagt u een principeverzoek aan. U volgt dan dezelfde instructies als bij een aanvraag omgevingsvergunning. Echter bij de laatste stap klikt u niet op indienen, maar op de knop vooroverleg.

  • Een omschrijving van uw bouwplannen.
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is en van de nieuwe situatie.
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond.
  • Een bedrijfsplan als het te maken heeft met uw bedrijf.

Door de gemeente te vragen een bouwvlak toe te voegen in het bestemmingsplan, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een wijziging aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont of als u zich er wilt vestigen met uw bedrijf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).