Snippergroen / restkavels kopen

De gemeente krijgt regelmatig vragen van inwoners en ondernemers om de groenstrook aan te kunnen kopen die bij hun woning / bedrijf ligt. In bepaalde gevallen is het inderdaad mogelijk dit zogenoemde snippergroen aan te kopen, maar dan moet de groenstrook wel aan verschillende voorwaarden voldoen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Verzoek aankoop snippergroen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Verzoek aankoop snippergroen

Dit zijn kavels onbebouwde gemeentegrond (waaronder water), die deel uitmaken van de openbare ruimte en maximaal 150 m2 zijn.

De reguliere verkoopprijs voor snippergroen varieert op basis van de ligging tussen de € 75, € 105 en € 210 euro per m².

Afhankelijk van de ligging varieert de tijdelijke verkoopprijs voor snippergroen grenzend aan woonpercelen tussen de € 75 per m² en de € 160 per m². Voor snippergroen op bedrijventerreinen geldt tijdens het project de prijs van € 150 per m². De kosten van o.a. de notaris en het kadaster zijn voor rekening van de koper.

  • een korte omschrijving van de plannen die u met het beoogde stukje grond heeft;
  • een duidelijke (kadastrale) tekening waarop staat aangegeven over welk stukje snippergroen het gaat.

De kavels moeten direct aansluiten op de eigendom van de aanvrager en volgens de beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Waddinxveen 2012 vatbaar zijn voor eigendomsoverdracht.

Bij de beoordeling van een verzoek tot gronduitgifte maakt de gemeente een afweging tussen het individuele belang van de verzoeker en het algemene belang. Het belangrijkste uitgangspunt is dat er door de verkoop van snippergroen een situatie ontstaat waarin alle betrokkenen redelijkerwijs tevreden kunnen zijn: de nieuwe eigenaar heeft een grotere tuin, voor de omwonenden zijn er – naar het oordeel van de gemeente – geen ruimtelijke belemmeringen en de gemeente hoeft zich niet meer te bekommeren om het onderhoud van de groenstrook.