Uitkering en vrijwilligerswerk

Ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Dan moet u vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan. U neemt hiervoor contact op met uw contactpersoon van het Sociaal Team via telefoonnummer 14 0182.

  • Neem contact op met de gemeente of Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen. Zij kunnen verwijzen naar instellingen waar u goedgekeurd vrijwilligerswerk kunt doen.
  • U kunt ook zelf op zoek gaan. Als u vrijwilligerswerk hebt gevonden moet u contact opnemen met de gemeente. Die bekijkt of de werkplek goedgekeurd kan worden.