Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen? Of geen inkomen? En maakt u kosten voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, een beperking of een andere reden? Als u deze kosten niet kunt betalen en ook niet vergoed krijgt, dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage in deze kosten. Bijzondere bijstand vraagt u aan via Wadwijzer, telefoonnummer 14 0182.

Heeft u al een contactpersoon bij de gemeente? Dan vult u het aanvraagformulier in. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Bijzondere bijstand aanvragen

U heeft in de meeste gevallen recht op bijzondere bijstand als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u woont en verblijft in de gemeente Waddinxveen;
 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u hebt kosten gemaakt en kunt aantonen dat de kosten noodzakelijk zijn;
 • u heeft niet genoeg inkomen en vermogen om de kosten (voor een deel) zelf te betalen;
 • er is geen andere organisatie die de kosten vergoedt, zoals uw zorgverzekering.

Of u bijzondere bijstand krijgt, hangt dat af van verschillende zaken. Wij kijken naar uw inkomen en vermogen. Inkomen is het bedrag dat u maandelijks/per 4 weken ontvangt, bijvoorbeeld salaris of AOW. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden/partner. Is het inkomen of vermogen te hoog? Dan kan het zijn dat u (een deel van) de kosten zelf moet betalen.

Bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een uitkering van de gemeente. Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. De regeling is dus ook voor mensen die loon, pensioen of een ander soort uitkering ontvangen. Wel geldt dat hoe hoger uw inkomen (en meer draagkracht) hoe minder bijzondere bijstand u kunt krijgen. Dus hoe lager uw inkomen of uitkering is hoe meer u in aanmerking komt voor deze regeling. We kijken ook naar het inkomen en vermogen van gezinsleden.

 • identiteitsbewijzen van u, uw partner en/of andere gezinsleden;
 • bankafschriften van alle betaal- en spaarrekeningen van de laatste drie maanden, ook van uw partner en/of gezinsleden;
 • overzicht van schulden;
 • bewijsstukken van vermogen: bijvoorbeeld het kentekenbewijs van uw auto of informatie over de waarde van uw woning;
 • beschrijving van de bijzondere kosten;
 • bewijsstukken van de kosten (bijvoorbeeld een factuur).

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u kosten maakt.

Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld, krijgt u formulieren toegestuurd. Deze formulieren en bewijsstukken levert u in bij de gemeente. Wij beoordelen of u recht heeft op bijzondere bijstand. Bij de beoordeling bekijkt de gemeente de volgende punten:

 • heeft u recht op bijzondere bijstand;
 • zijn er andere mogelijkheden zoals eigen inkomen of vermogen;
 • kunt u bij een andere organisatie terecht, bijvoorbeeld uw zorgverzekering.

U ontvangt binnen acht weken een reactie. Deze acht weken verlengen wij als wij meer informatie van u nodig hebben. Op uw aanvraag wordt een besluit genomen. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.