Kabels en leidingen leggen

Wilt u kabels en leidingen ondergronds of bovengronds leggen in openbaar gebied, dan moet u hiervoor een vergunning of instemmingsbesluit aanvragen.

Voor het plaatsen van bovengrondse kabels en leidingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket. Voor het aanvragen van vergunningen en instemmingsbesluiten voor de aanleg van ondergrondse kabels en leidingen in de openbare ruimte, alsmede voor het aan- en afmelden van deze werkzaamheden, moet u gebruikmaken van het digitale systeem MOOR.

Houd bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling en leidingen (voor telecommunicatie, gas, elektriciteit, water of gevaarlijke stoffen). Informatie over de ligging van bestaande kabels en leidingen kunt u apart opvragen bij het Kadaster door middel van een zogenaamde Klic-melding.

Voor vragen over het gebruik van MOOR kunt u contact opnemen met het MOOR platform, bereikbaar via telefoonnummer 035 524 89 03 of via helpdesk@moorwerkt.nl.

Voor de aanleg van ondergrondse leidingen in openbaar gebied geldt het volgende:

  • Vraag vergunning of instemming aan bij de gemeente (via MOOR).
  • Meld de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied bij het Kadaster.
  • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject is een bestemmingsplanwijziging nodig.
  • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject (dus reeds voorkomend in het bestemmingsplan) is een omgevingsvergunning nodig.