Jeugdonderscheiding

De gemeente Waddinxveen reikt Jeugdonderscheidingen uit. Deze onderscheiding is voor personen tussen de 6 en 18 jaar die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van sport, cultuur, wetenschap of een ander gebied.

Jeugdige sporters hebben nog een hele topsportcarrière voor zich. Talentvolle jongeren hebben een voorbeeldfunctie voor andere jongeren. De waardering die zij krijgen is een stimulans om door te gaan met het ontwikkelen van hun talent. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Jeugdonderscheiding:

  • De persoon is Nederlands kampioen (of podiumplaats) in de hoogste jeugdklasse in een door de sportbond erkend Nederlands Kampioenschap of eerste plaats bij Europees- en/of Wereldkampioenschap.
  • De persoon woont in Waddinxveen of het sportteam is gevestigd in Waddinxveen.
  • De sporter is lid van een bond die is aangesloten bij NOC*NSF.
  • De kampioenschappen zijn eigen leeftijds- of gewichtscategorie.
  • De prestatie is behaald in het lopende kalenderjaar.

  • De persoon is tussen de 6 en 18 jaar en zet zich belangeloos in voor een mooier, beter of bekender Waddinxveen en daarvoor waardering verdient.
  • De persoon verleent mantelzorg. Dus helpt vaak een familielid of bekende omdat die een ziekte of beperking heeft of op een andere manier hulp nodig heeft. Denk aan vaak boodschappen doen voor oma, vaak helpen in het huishouden omdat mama ziek is, een wandeling maken met de buurman in een rolstoel. Maar denk ook aan het helpen van broers en zussen zodat ze mee kunnen doen met activiteiten.
  • Een jeugdige zet een actie op voor een goed doel of organiseert (extra)activiteiten voor een vereniging.
  • Een jeugdige levert een bijzondere prestatie op cultureel gebied of voor de samenleving.
  • Een jeugdige helpt bij succesvol opzetten en uitvoeren van een bijzonder initiatief of heeft een bijzondere (helden)daad verricht.

U kunt een jongere aanmelden tot 11 november 2023. Kent u een jongere die het afgelopen jaar een sportprestatie heeft neergezet of zich het afgelopen jaar belangeloos heeft ingezet? Meld deze jongere dan aan voor een Jeugdonderscheiding. 

Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt de aanvragen en kent de Jeugdonderscheiding toe.