Kwijtschelding gemeentebelastingen aanvragen

Als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt te betalen, ook niet met een betalingsregeling, dan kunt u om kwijtschelding vragen. Of u daarvoor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Kwijtschelding vraagt u aan bij Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).