Om High Impact Crimes (verzamelnaam voor misdrijven als woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven) beter te kunnen bestrijden, worden nieuwe maatregelen ingezet. Spullen die iemand door een misdrijf in bezit heeft gekregen, kunnen via de verkoop aan handelaren snel in geld worden omgezet. Denk bijvoorbeeld aan kunstvoorwerpen, auto’s, fietsen, sieraden en smartphones. Dit heet heling en is een misdrijf.

Om dit beter te kunnen aanpakken, willen we kunnen controleren of spullen afkomstig zijn van diefstal en/of heling. Daarom zijn er een Digitaal Opkopers Loket (DOL) en een Digitaal Opkopers Register (DOR) gekomen. U bent als handelaar verplicht een opkopersregister/administratie bij te houden. Ook heeft u een meldplicht bij de gemeente. 

Digitaal Opkopers Loket (DOL)

Iedereen die handelt in tweedehands goederen is verplicht om zich bij de gemeente aan te melden als opkoper. Deze handelaren zijn namelijk belangrijke partners in de strijd tegen heling. Hiervoor is het Digitaal Opkopers Loket (DOL) opgezet. Het voldoet aan de wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Aanmelden Digitaal Opkopers Loket(externe link)

Na de aanmelding ontvangen de gemeente (beheerder van het Digitaal Opkopers Loket) en de politie een melding. Hiermee voldoet u direct aan de meldplicht. U kunt gratis gebruik maken van het Digitaal Opkopers Loket. Als u zich hiervoor aanmeldt, krijgt u automatisch een account voor het Digitaal Opkopers Register(externe link) (DOR). Aanmelden is dus eenmalig.

Digitaal Opkopers Register (DOR)

Opkopers en handelaren zijn ook verplicht om in een gewaarmerkt register alle goederen te registreren die zij:

  • verkopen of overnemen in een verkoopregister (APV)
  • inkopen of in bezit krijgen in een inkoopregister (Wetboek van Strafrecht)

Hiervoor is het Digitaal Opkopers Register (DOR) opgezet. Het is gratis, gebruikersvriendelijk en gekoppeld aan de database van Stop Heling(externe link). De handelaar vult dit register in zodra hij iets inkoopt. De politie krijgt automatisch een melding wanneer iets is ingevoerd waarvan bijvoorbeeld het serienummer geregistreerd staat als gestolen.

Die snelheid van uitwisseling van gegevens vergroot de pakkans van helers, inbrekers en veelplegers. Zo wordt het steeds lastiger om gestolen goederen te verkopen. Daarom is ervoor gekozen het DOR door middel van een aanwijzing te waarmerken als in- en verkoopregister voor handelaren.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u via k.zwaan@waddinxveen.nl contact op met Kees Zwaan, handhavingsregisseur van het cluster Veiligheid van de gemeente Waddinxveen. Of kijk op www.waddinxveen.nl/aanmelden-als-handelaar.