Vanaf 22 maart  zijn de Processen-Verbaal van de verkiezing in te zien bij de receptie van het gemeentehuis.