B&W heeft besloten de locatie van de ondergrondse restafvalcontainer voor restafval aan de Chris Broersestraat definitief aan te wijzen. Er zijn zienswijzen op het ontwerpbesluit ontvangen. Met deze zienswijzen is rekening gehouden in het definitieve besluit. De container blijft staan op de huidige plek, ter hoogte van de huisnummers 7-9. De bewoners van de woningen met de postcode 2742MW, 2742MR, 2742MM, 2742ML, 2742MG, 2742MS, en 2742MV maken gebruik van deze container. Wij informeren alle bewoners met deze postcodes over het besluit per brief.

Bekijk het aanwijzingsbesluit op officielebekendmakingen.nl(externe link) 

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u een gemotiveerd bezwaar sturen naar:

College van burgemeester en wethouders

Postbus 400

2740 AK Waddinxveen

Dien het bezwaar in binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit. Na deze zes weken kunnen we uw bezwaar niet meer in behandeling nemen. Vergeet niet uw bezwaar te ondertekenen.

In uw bezwaarschrift zet u:

  • uw naam
  • datum van uw bezwaar
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u het niet eens bent met het besluit

Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar maken.