Vanaf 1 januari 2015 zijn de declaraties van de burgemeester en wethouders openbaar. Deze declaraties vindt u op deze pagina.

De laatste jaren zijn er steeds meer voorbeelden van de kwetsbare positie van leden van het college van B&W, onder andere door het onderzoek van de media naar de ‘bonnetjes’ van uitgaven door bestuurders. Het gemeentebestuur van Waddinxveen vindt dat vergoedingen voor bestuurders transparant moeten zijn en daarbij hoort een heldere verantwoording van de uitgaven.

Wethouder M. Kortleven, declaratie november 2021

Declaratie wethouder Kortleven november 2021
DatumEvenementAdreskm's
22 november 2021Werkbezoek college Startblock - carpoolBeukenhof 1 Waddinxveen - Industrieweg 41 Emmeloord268

Wethouder G. Atzema, declaratie 01-01-2020 - 20-07-2020

Datum

Evenement

Adres

KM

9-21-1

Landelijke bijeenkomst bestuurlijke trekkers RES

Laan van Westroijen 10, Tiel

157

13-1

BO Zuidplaspolder Middengebied

Hoofdstraat 75 Bergambacht

39

15-1

Voorzittersoverleg regio MH

Burgemeester Jamesplein 1, Gouda

15

20-1

uitreiking Ondernemersprijs MH

Boelekade 67 Gouda

16

23-1

Pantheia Meetup

Bredewater 26, Zoetermeer

32

30-1

Stuurgroep Verkenning Oostland

Zuid Hollandplein 1, Den Haag

54

3-2

Bijeenkomst VNO-NCW Rijngouwe

Edisonstraat 2, Gouda

14

6-2

Gesprek provinciehuis

Zuid Hollandplein 1, Den Haag

54

7-2

Bijeenkomst SBGB / Hefbrug Boskoop

Italielaan 3, Hazerswoude

12

12-2

Bijeenkomst Sterk Techniek Onderwijs

Achterweg 1, Nieuwkoop

40

12-2

Afscheid wethouder Lansingerland

Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek

38

24-2

LTO-project Zon op Dak

Provincialeweg 5 Moordrecht

11

4-3

bijeenkomst partners logistieke corridor A12

Werner van Siemensstraat 1, Zoetermeer

26

5-3

Bestuurlijk overleg emissieloze kas

Phoenixstraat 32, Delft

59

9-3

Bijeenkomst regionale detailhandelsstructuurvisie

Verlengde Breevaart 4, Reeuwijk

24

12-3

Bestuurlijk overleggen A12 coridor en Oostland

Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek

38

8-7

Voorzittersoverleg regio MH

Burgemeester Jamesplein 1, Gouda

15

9-7

Nett Energy

Achter de Kerk, Boskoop

13

15-7

bestuurlijk overleg RE-WOA-VemV-DZH

Burgemeester Jamesplein 1, Gouda

15

Totaal

672