Vanaf 1 januari 2015 zijn de declaraties van de burgemeester en wethouders openbaar. De declaraties worden gepubliceerd op deze website.

De laatste jaren zijn er steeds meer voorbeelden van de kwetsbare positie van leden van het college van B&W, onder andere door het onderzoek door de media naar de ‘bonnetjes’ van uitgaven door bestuurders. Leden van het college van B&W bevinden zich, als het gaat over ‘vergoeding van kosten’ of ‘gebruik maken van voorzieningen’, in een glazen huis. Het gemeentebestuur van Waddinxveen is van mening dat vergoedingen voor bestuurders voor alles transparant moeten zijn en daarbij hoort een heldere verantwoording van de uitgaven.