We knappen de Wadde op in 2022

De Wadde vanaf de Groensvoorde tot het Noordeinde krijgt een moderne uitstraling.

We gaan:

  • het asfalt vervangen door stenen
  • de bestaande bestrating opnieuw bestraten
  • de openbare verlichting vervangen
  • een apart riool voor regenwater aanleggen
  • het groen, waar nodig, vervangen of aanvullen.

Wek kappen bomen in de week van 24 t/m 30 januari 2022

Voordat we starten met de herinrichting van de Wadde, kappen we eerst een paar bomen. Deze 12 bomen kappen we in week 4 van 2022.

Een aantal van deze bomen zijn ziek. Ook staan in de Wadde veel bomen van ongeveer dezelfde leeftijd en grootte. De kans bestaat dat we dan over een paar jaar alle bomen van deze leeftijd tegelijk moeten vervangen. Dan wordt de straat erg kaal. Door nu al een paar bomen te vervangen door jongere bomen, blijft de Wadde ook in de toekomst een groene straat.

Planten van nieuwe bomen na de herinrichting

Na de nieuwe inrichting komen er voor alle gekapte bomen weer nieuwe 12 nieuwe bomen. Dit gebeurt het najaar van 2022. Dan begint het nieuwe plantseizoen.

Meedenken over de inrichting van de wijk

We vinden het belangrijk dat bewoners hun ervaringen delen over de situatie die er nu is. De bewoners uit de buurt van de Wadde hebben een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van de vragenlijst zijn meegenomen in de nieuwe plannen. Het nieuwe ontwerp staat op deze pagina.

Heeft u vragen? Neem dan contact op!

Stuur dan een e-mail naar Peter Hermanns via p.hermanns@waddinxveen.nl

Overzichtskaart De Wadde

De route van de werkzaamheden is aangegeven met een stippellijn.

Op deze overzichtskaart staat de Wadde, vanaf de Groensvoorde tot het Noordeinde. De route van de werkzaamheden begint bij de weg die aansluit op de Groensvoorde. Daarna langs de schoolgebouwen. De weg maakt een knik naar de weg die aansluit op de Weidezoom. Daarna nog een knik naar de weg die aansluit op de Peuleyen. De route op de overzichtskaart eindigt bij het Noordeinde, de provinciale weg N455.

 

Uitgeschreven tekst: wat staat er op de overzichtskaart van de Wadde

Op deze overzichtskaart staat de Wadde, vanaf de Groensvoorde tot het Noordeinde. De route van de werkzaamheden begint bij de weg die aansluit op de Groensvoorde. Daarna langs de schoolgebouwen. De weg maakt een knik naar de weg die aansluit op de Weidezoom. Daarna nog een knik naar de weg die aansluit op de Peuleyen. De route op de overzichtskaart eindigt bij het Noordeinde, de provinciale weg N455. 

Nieuw ontwerp De Wadde

Het nieuwe ontwerp van De Wadde bestaat uit 3 presentatietekeningen. 

Presentatietekening links

 

Presentatietekening midden

 

Presentatietekening rechts

Uitgeschreven tekst: wat staat er op de presentatietekening links van De Wadde

We beginnen aan de zijkant bij het Noordeinde. Daar begint de Wadde. De hele Wadde krijgt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. 

De Wadde krijgt rode stenen in de weg. Langs de weg komen aan een kant parkeervakken in zwarte stenen. Aan de andere kant van de weg is een groenstrook met bomen en planten. Naast de parkeervakken komt de stoep in grijze tegels. Naast de stoep ligt een groenstrook met gras en planten. Dit gaat zo door tot aansluiting op de Peuleyen.

Vlak voor de Peuleyen komt een zebrapad. Dit zebrapad komt bij de brug naar Spireaweide. De kruising met Peuleyen krijgt een drempel in gele stenen. Na de Peuleyen stopt de tekening.

Langs de weg kappen we 6 bomen. Daar worden 6 nieuwe bomen voor terug geplant. Voor een deel vervangen we de lage beplanting langs de weg.

Uitgeschreven tekst: wat staat er op de presentatietekening midden van De Wadde

We beginnen aan de zijkant bij de Peuleyen. Vlak voor de Peuleyen komt een zebrapad. Dit zebrapad komt bij de brug naar Spireaweide. De kruising met Peuleyen krijgt een drempel in gele stenen.

Na Peuleyen maakt de weg van de Wadde een knik naar de aansluiting met Weidezoom. Naast de Peuleyen plaatsen we een container voor oude kleding.

De Wadde krijgt rode stenen in de weg. Langs de weg komt aan een kant parkeervakken in zwarte stenen. Aan de andere kant van de weg ligt een berm van gras en daarnaast water. Naast de parkeervakken komt de stoep in grijze tegels. Dit gaat zo door tot aansluiting op de Weidezoom.

Langs de stoep ligt een grasveld waar honden uitgelaten kunnen worden. Om dit veld plaatsen we een hek. 

De kruising met Weidezoom krijgt een drempel in gele stenen. Vlak na de Weidezoom komt een zebrapad. Dit zebrapad komt in het Waddepad. Na de Weidezoom stopt de tekening.

Langs de weg kappen we 2 bomen. Daar worden 2 nieuwe bomen voor terug geplant. Voor een deel vervangen we de lage beplanting langs de weg.

Uitgeschreven tekst: wat staat er op de presentatietekening rechts van De Wadde

We beginnen aan de zijkant bij Weidezoom. De kruising met Weidezoom krijgt een drempel in gele stenen. Vlak na de Weidezoom komt een zebrapad. Dit zebrapad komt in het Waddepad.

Na Weidezoom maakt de weg van de Wadde een knik naar de aansluiting met Groensvoorde. 

De Wadde krijgt rode stenen in de weg. Langs de weg komen aan twee kanten parkeervakken in zwarte stenen. Naast de parkeervakken komen aan beide kanten stoepen in grijze tegels. Naast de stoepen liggen aan beide zijden groenstroken met bomen en gras en planten. Dit gaat door tot aansluiting op de Groensvoorde.

De kruising met Groensvoorde krijgt een drempel in gele stenen. Vlak voor de Groensvoorde komt een zebrapad tussen de school en de gymzaal. We volgen de Groensvoorde om de school heen tot Sparrengaarde. 

Vlak voor de aansluiting op Sparrengaarde komt een zebrapad tussen de school en Sparrengaarde. Na Sparrengaarde stopt de tekening.

Langs de weg kappen we 4 bomen. Daar worden 4 nieuwe bomen voor terug geplant. Voor een deel vervangen we de lage beplanting langs de weg.