Planten van nieuwe bomen na de herinrichting

Nu het werk aan de weg klaar is, planten we 12 nieuwe bomen voor de 12 gekapte bomen. Ook planten we nieuwe hagen en planten. Dit gebeurt in november 2022. Dan begint het nieuwe plantseizoen.

Tussen 9 mei en eind september 2022 zijn de volgende werkzaamheden gedaan:

  • het asfalt vervangen door stenen
  • de bestaande bestrating opnieuw bestraten
  • de openbare verlichting vervangen
  • een apart riool voor regenwater aanleggen
  • het groen vervangen of aanvullen

Het werk voeren we uit in verschillende fasen

Waar gaan we werkenWanneer
rijweg Groensvoordevan 9 mei tot 13 mei 2022
Wadde vanaf Groensvoorde tot Weidezoomvan 13 mei tot 23 juni 2022
Wadde vanaf Weidezoom tot Peuleyenvan 23 juni tot 22 juli 2022
Wadde vanaf Peuleyen tot Noordeindevan 22 augustus tot 27 september 2022

Tijdelijk minder parkeerplaatsen door het werk

Door het werk zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen langs de Wadde. Hierdoor neemt de parkeerdruk in de buurt toe. We doen ons best om het aantal parkeerplekken zo hoog mogelijk te houden. Maar het kan voorkomen dat u tijdelijk uw auto verder moet parkeren.

Wij verzoeken u uw auto nooit binnen het vak te parkeren waar de aannemer aan het werk is. En parkeer altijd in een officieel parkeervak. Alvast bedankt voor uw medewerking!

De buurt blijft bereikbaar voor hulpdiensten tijdens het werk

Op de locatie waar de aannemer werkt, is de rijweg afgesloten voor verkeer. Er staan omleidingsroutes.

De aannemer heeft vaak contact met de hulpdiensten over de bereikbaarheid van de wijken. De hulpdiensten weten hoe zij het snelste ergens moeten komen.

Materialen van aannemer op het hondenveld naast Peuleyen

De aannemer gebruikt een stuk grond naast het werk waar ze tijdelijk materialen opslaan. De gekozen locatie is het hondenuitlaatveld op de hoek van de Peuleyen met de Wadde. Dit veld vernieuwen we als het werk helemaal klaar is. Er komt een nieuw hek wat je kan afsluiten. Een ander hondenuitlaatveld in de buurt is naast station Noord. Excuses voor het ongemak.

Bijzondere gebeurtenissen? Meld dit dan

Het kan zijn dat er bijzondere dagen aankomen. Bijvoorbeeld een bruiloft, een begrafenis of een verbouwing aan uw huis en dat uw aannemer ruimte nodig heeft. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de omgevingsmanager van aannemer Van Ooijen. Dan kijken we naar oplossingen. 

Contact omgevingsmanager

Heeft u vragen? Stel deze aan de omgevingsmanager van aannemer Van Ooijen via wadde@van-ooijen.nl

Overzichtskaart De Wadde

De route van de werkzaamheden is aangegeven met een stippellijn.

Op deze overzichtskaart staat de Wadde, vanaf de Groensvoorde tot het Noordeinde. De route van de werkzaamheden begint bij de weg die aansluit op de Groensvoorde. Daarna langs de schoolgebouwen. De weg maakt een knik naar de weg die aansluit op de Weidezoom. Daarna nog een knik naar de weg die aansluit op de Peuleyen. De route op de overzichtskaart eindigt bij het Noordeinde, de provinciale weg N455.

Uitgeschreven tekst: wat staat er op de overzichtskaart van de Wadde

Op deze overzichtskaart staat de Wadde, vanaf de Groensvoorde tot het Noordeinde. De route van de werkzaamheden begint bij de weg die aansluit op de Groensvoorde. Daarna langs de schoolgebouwen. De weg maakt een knik naar de weg die aansluit op de Weidezoom. Daarna nog een knik naar de weg die aansluit op de Peuleyen. De route op de overzichtskaart eindigt bij het Noordeinde, de provinciale weg N455. 

Nieuw ontwerp De Wadde

Het nieuwe ontwerp van De Wadde bestaat uit 3 presentatietekeningen. 

Presentatietekening links

 

Presentatietekening midden

 

Presentatietekening rechts

Uitgeschreven tekst: wat staat er op de presentatietekening links van De Wadde

We beginnen aan de zijkant bij het Noordeinde. Daar begint de Wadde. De hele Wadde krijgt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. 

De Wadde krijgt rode stenen in de weg. Langs de weg komen aan een kant parkeervakken in zwarte stenen. Aan de andere kant van de weg is een groenstrook met bomen en planten. Naast de parkeervakken komt de stoep in grijze tegels. Naast de stoep ligt een groenstrook met gras en planten. Dit gaat zo door tot aansluiting op de Peuleyen.

Vlak voor de Peuleyen komt een zebrapad. Dit zebrapad komt bij de brug naar Spireaweide. De kruising met Peuleyen krijgt een drempel in gele stenen. Na de Peuleyen stopt de tekening.

Langs de weg kappen we 6 bomen. Daar worden 6 nieuwe bomen voor terug geplant. Voor een deel vervangen we de lage beplanting langs de weg.

Uitgeschreven tekst: wat staat er op de presentatietekening midden van De Wadde

We beginnen aan de zijkant bij de Peuleyen. Vlak voor de Peuleyen komt een zebrapad. Dit zebrapad komt bij de brug naar Spireaweide. De kruising met Peuleyen krijgt een drempel in gele stenen.

Na Peuleyen maakt de weg van de Wadde een knik naar de aansluiting met Weidezoom. Naast de Peuleyen plaatsen we een container voor oude kleding.

De Wadde krijgt rode stenen in de weg. Langs de weg komt aan een kant parkeervakken in zwarte stenen. Aan de andere kant van de weg ligt een berm van gras en daarnaast water. Naast de parkeervakken komt de stoep in grijze tegels. Dit gaat zo door tot aansluiting op de Weidezoom.

Langs de stoep ligt een grasveld waar honden uitgelaten kunnen worden. Om dit veld plaatsen we een hek. 

De kruising met Weidezoom krijgt een drempel in gele stenen. Vlak na de Weidezoom komt een zebrapad. Dit zebrapad komt in het Waddepad. Na de Weidezoom stopt de tekening.

Langs de weg kappen we 2 bomen. Daar worden 2 nieuwe bomen voor terug geplant. Voor een deel vervangen we de lage beplanting langs de weg.

Uitgeschreven tekst: wat staat er op de presentatietekening rechts van De Wadde

We beginnen aan de zijkant bij Weidezoom. De kruising met Weidezoom krijgt een drempel in gele stenen. Vlak na de Weidezoom komt een zebrapad. Dit zebrapad komt in het Waddepad.

Na Weidezoom maakt de weg van de Wadde een knik naar de aansluiting met Groensvoorde. 

De Wadde krijgt rode stenen in de weg. Langs de weg komen aan twee kanten parkeervakken in zwarte stenen. Naast de parkeervakken komen aan beide kanten stoepen in grijze tegels. Naast de stoepen liggen aan beide zijden groenstroken met bomen en gras en planten. Dit gaat door tot aansluiting op de Groensvoorde.

De kruising met Groensvoorde krijgt een drempel in gele stenen. Vlak voor de Groensvoorde komt een zebrapad tussen de school en de gymzaal. We volgen de Groensvoorde om de school heen tot Sparrengaarde. 

Vlak voor de aansluiting op Sparrengaarde komt een zebrapad tussen de school en Sparrengaarde. Na Sparrengaarde stopt de tekening.

Langs de weg kappen we 4 bomen. Daar worden 4 nieuwe bomen voor terug geplant. Voor een deel vervangen we de lage beplanting langs de weg.