Van half juli tot eind augustus 2021 maakt CycloMedia foto’s van de openbare ruimte in de gemeente. CycloMedia is een Nederlands bedrijf, dat gespecialiseerd is in het uitgebreid in beeld brengen van de omgeving. Met speciale auto's die op het dak een camera hebben, maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. De gemeente gebruikt deze foto’s voor bijvoorbeeld onderzoek en beheer van de openbare ruimte,  beelden bij het invoeren van een wet, handhaving van openbare orde en veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

CycloMedia gebruikt de opnamen alleen voor publieke of private activiteiten

CycloMedia stelt de foto’s onder strenge voorwaarden ter beschikking. Voordat CycloMedia dit doet, maakt zij herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar (‘geblurd’). De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of op een andere manier openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia

U doet dit bij CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel. Kijk voor meer informatie op de website van Cyclomedia(externe link).