cultuurprijs

De gemeente Waddinxveen geeft ieder jaar de Waddinxveense Cultuurprijs aan een persoon of een instelling die het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage leverde aan het plaatselijke culturele leven. Ook wordt een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan een persoon of groep om deze aan te moedigen om hun werk door te zetten. De cultuurprijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van € 750,00 voor de winnende persoon óf organisatie. De 5 genomineerden ontvangen een nominatie-oorkonde. De aanmoedigingsprijs is een geldbedrag van € 150,00.

Wie komt in aanmerking?

Personen, organisaties of groepen die zich het afgelopen jaar actief hebben ingezet voor het Waddinxveense cultuurleven komen in aanmerking voor deze prijs. Een persoon moet minimaal één jaar in de gemeente Waddinxveen wonen, en een organisatie of groep moet minimaal één jaar actief zijn binnen de gemeente. Kunstdisciplines die in aanmerking komen zijn:

 • beeldende kunst
 • fotografie
 • film
 • multimedia
 • muziek en zang
 • drama
 • dans
 • poëzie en proza
 • mengvormen van disciplines

Aanmelden

Aanmelden kan het hele jaar door. Kent u een persoon of een organisatie die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor het Waddinxveense culturele leven of die juist nu in deze coronatijd nieuwe initiatieven heeft ontwikkeld? En vindt u dat deze de Waddinxveense Cultuurprijs 2022 verdient? Of wilt u zelf de Cultuurprijs in de wacht slepen? Meldt u zich dan aan of draag vóór 1 juli 2022 een kandidaat aan via het aanmeldformulier.

Aanmelden Cultuurprijs 

Hoe werkt de toekenning

De jury kiest uit de aanmeldingen één persoon of organisatie die genomineerd wordt voor de Cultuurprijs en voor de aanmoedigingsprijs en draagt deze voor aan het college van B&W. Het college neemt een besluit wat aansluit bij het oordeel van de jury. De prijzen en nominaties reikt een lid van het college van B&W. 

Samenstelling jury

De jury bestaat uit:

 • Evalien de Haan-Zijlstra (stadsgids Gouda)
 • Sandra Orré (namens de sectie Kunst en Cultuur van het Coenecoop College)
 • Erik Kooijman (initiatiefnemer Popschool Waddinxveen)
 • Maja Röder (voorzitter jury, lid Waddinxveense Kunstkring)
 • Sjaak Noteboom (namens fotografie, fotograaf)
 • Ruud Kooger (grafisch kunstenaar)
jury cultuurprijs

Van links naar rechts: Evalien de Haan-Zijlstra, Sjaak Noteboom, Maja Röder, Erik Kooijman, Sandra Orré en Ruud Kooger.

Voorwaarden aanmoedigingsprijs

De aanmoedigingsprijs is bedoeld om het mogelijk te maken dat jonge mensen artistiek werk kunnen blijven of ze een extra steuntje in de rug te geven. Om in aanmerking te komen voor de aanmoedigingsprijs moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • De aanmoedigingsprijs is gebonden aan een leeftijd: de minimum leeftijd is 16 jaar. De maximum leeftijd is 35 jaar.
 • Je woont minimaal een half jaar in de gemeente Waddinxveen
 • Je bent minimaal 1 jaar succesvol bezig zijn in een kunstdiscipline
 • De prijs wordt uitgereikt aan 1 persoon of een groep als geheel

Reglement jury Waddinxveense Cultuurprijs

 1. B&W stelt een deskundige en onafhankelijke jury in, die bestaat uit vijf (5) personen.
 2. Een jury wordt aangesteld voor minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar.
 3. Het afscheidnemende jurylid draagt een opvolger aan.
 4. De jury maakt een taakverdeling en bepaalt wie binnen de jury de voorzitter is.
 5. De jury komt voor de uitreiking van de cultuurprijs bij elkaar om genomineerden te bespreken.
 6. De jury kiest uit de aanmeldingen een persoon of instelling die genomineerd wordt voor de Cultuurprijs en draagt deze voor aan het college van B&W. Het college neemt een besluit waarbij het in principe de voordracht van de jury volgt.
 7. Op de dag van de uitreiking van de Cultuurprijs is iemand van de jury aanwezig.
 8. Het juryrapport wordt voorgelezen door de voorzitter. Alle genomineerden ontvangen een exemplaar van het juryrapport.
 9. Het jureren gebeurt met aandacht en naar eer en geweten. Juryleden laten zich niet beïnvloeden door buitenstaanders of deelnemers en stellen zich bescheiden op. Zij spreken nooit voorkeuren of waardeoordelen uit. Ook niet na afloop van de prijsuitreiking. Perscontacten lopen via de voorzitter van de jury.
 10. De juryuitslag is bindend. Daar kan niet tegen geprotesteerd worden.
 11. De jury beslist over zaken wat niet in dit reglement staat.
 12. Twee jaar na hun vertrek komen juryleden niet in aanmerking voor de Cultuurprijs.

Dit juryreglement is door college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 12 juni 2018.

Reglement toekenning Waddinxveense Cultuurprijs

 1. Jaarlijks reikt het gemeentebestuur een prijs uit aan een persoon of instelling/stichting/vereniging uit Waddinxveen die in het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het plaatselijke culturele leven.
 2. Hierbij dient tevens aantoonbaar te zijn dat de prestatie heeft bijgedragen aan meer sociale cohesie in Waddinxveen en dat de maatschappelijke relevantie van de prestatie zichtbaar is.
 3. Kunstuitingen op zowel amateurniveau l als op professioneel niveau komen in aanmerking voor de prijs.
 4. Om in aanmerking te komen moet een persoon minstens één (1) jaar in de gemeente Waddinxveen woonachtig zijn, een instelling/stichting/vereniging moet minstens één (1) jaar een actieve werking ontplooid hebben binnen de gemeente.
 5. Elke persoon, instelling/stichting/vereniging kan slechts eenmaal in een periode van vijf (5) jaar gehuldigd worden.
 6. Kunstdisciplines die in aanmerking komen zijn: beeldende kunst, fotografie, film, multimedia, muziek, drama, dans, poëzie en proza en/of mengvormen van disciplines
 7. De naam van de prijs is “Waddinxveense Cultuurprijs + jaartal”.
 8. WadCultureel neemt het voorwerk en de aanjaagfunctie op zich om de Cultuurprijs onder de aandacht van bewoners en organisaties te brengen.
 9. In de periode van 1 juni tot en met 31 mei wordt elke Waddinxvener opgeroepen om kandidaten voor de prijs aan te melden van enig jaar.
 10. Iedere inwoner van Waddinxveen kan een persoon of instelling aanmelden. Het is ook toegestaan dat iemand zichzelf aanmeldt. Iedere voordracht dient vergezeld te gaan van een bondige motivatie.
 11. B&W stelt een deskundige en onafhankelijke jury in, bestaande uit vijf (5) personen
 12. De jury kiest uit de aanmeldingen één (1) persoon of instelling die genomineerd wordt voor de cultuurprijs en één voor de aanmoedigingsprijs. Deze worden voorgedragen aan het college van B & W. Het college neemt een besluit waarbij het in principe de voordracht van de jury volgt.
 13. De Cultuurprijs bestaat uit een kunstwerk (ter waarde van circa € 500,-) en een geldbedrag van € 750,- voor personen of voor instellingen/organisaties. De eerste vijf genomineerden ontvangen een oorkonde. De aanmoedigingsprijs bestaat uit een geldbedrag van € 150,-.
 14. De prijs zal voor de eerste keer toegekend worden in september 2013. Volgende jaren zal de uitreiking tijdens het evenement WadCultureel plaatsvinden. De  organisatie van de uitreiking wordt bij het bestuur van WadCultureel belegd. De prijs zal overhandigd worden door een lid van het college van B & W.
 15. Gedurende twee jaar na hun vertrek komen vertrokken juryleden niet in aanmerking voor de Cultuurprijs.